opgestegen meesters

Opgestegen Meesters. Wie zijn dat? Wat doen ze?

opgestegen meesters

Opgestegen meesters

Opgestegen Meesters, ook wel Geascendeerde Meesters of Lichtmeesters genoemd, zijn helpers voor de Aarde en haar bewoners. Zij hebben ooit als mens geleefd en kennen onze noden als geen ander. De Opgestegen Meesters zijn ons als het ware voorgegaan en helpen ons vanuit de hogere dimensies.

Zij werken nauw samen met de Aartsengelen, Engelen, Gidsen en Natuurwezens. Deze prachtige wezens zijn er voor ons, maar kunnen ons alleen werkelijk behulpzaam zijn als wij bereid zijn hen toe te laten.

Wat zijn Opgestegen Meesters?

Opgestegen Meesters zijn grote spirituele leraren en gidsen die ons vanuit de hogere dimensies bijstaan en helpen. Ooit hebben deze Meesters als mens op Aarde geleefd, net als wij. Door bepaalde spirituele groeiprocessen hebben zij de Ascentie bereikt en zijn ze daardoor het reïncarnatiecyclus ontstegen. Ze hebben zich ten dienste gesteld om de mensen en de planeet te helpen bij hun groeiproces, transformatie en Ascentie.

Waarbij kan een opgestegen meester helpen?

De opgestegen meesters kunnen nu juist helpen bij de mensen die aan het ontwaken zijn. Bij hun groeiprocessen en levenslessen. Juist nu er bij zoveel mensen het bewustzijn groeit en het trillingsniveau van de aarde alsmaar hoger wordt. Bij dit groeiproces kunnen opgestegen meesters prima helpen.

opgestegen meesters

Maatschappelijke problemen

Men kan de Opgestegen Meesters ook om hulp vragen voor maatschappelijke kwesties, voor rampen in de wereld en voor het welzijn van onze planeet. Je zou bijvoorbeeld hun hulp kunnen inroepen tijdens het kijken van het Nieuws.

In plaats van boos te worden op mensen van de overheid of andere verantwoordelijken, kun je de Opgestegen Meesters vragen of zij zich met het onrecht willen bemoeien en harmonie willen brengen in de situatie. Of als er rampen en ongelukken zijn gebeurt, kun je een schietgebedje naar de Engelen sturen en vragen of zij in het rampgebied willen helpen. Deze Hemelse hulptroepen willen niets liever dan helpen.

Toestemming is nodig

De Meesters alsook de Engelen mogen nooit zomaar ingrijpen. Ze hebben onze toestemming of hulpvraag nodig om in actie te komen. Veel mensen die channelen, hebben contact met de Opgestegen Meesters. Ook veel lichtwerkers en healers werken nauw samen met de Opgestegen Meesters en Engelen; het verrijkt hun werk enorm.

opgestegen meesters

Hieronder volgt een overzicht van de 21 opgestegen meesters en waar zij voor staan

Er zijn verschillende overzichten met verschillende Meesters. Dit overzicht voelt voor mij het beste maar kijk gerust op internet voor andere overzichten en Meesters.

Aeolus – Scheppingskracht

 • De schepper in jezelf (her)kennen
 • Samenhang tussen het innerlijke zijn en de buitenwereld
 • Inzicht in jezelf
 • Volkomen bewustzijn

Angelica – Transformatie

 • Wonden uit het verleden helen
 • Ervaringen uit het verleden gebruiken
 • Transformatie
 • Leren

Christus – Oprechtheid

 • De eigen waarheid (h)erkennen en leven
 • Onvoorwaardelijk liefhebben
 • Zelfbewustwording
 • Eigen autoriteit ontwikkelen
 • Leiderschap ontwikkelen en voor het welzijn van een ieder inzetten
 • Vader-thema’s helen

Djwal Khul – Zelfbewustzijn

 • Zelfvertrouwen
 • Rustig, zelfbewust optreden
 • Herkennen dat men zijn leven zelf in de hand heeft
 • Doorzettingsvermogen
 • Vertrouwen / optimisme
 • Eigenwaarde
 • Macht in liefde leven
 • Versterkt de aura

El Morya – Vertrouwen

 • Vertrouwen in jezelf, op je eigen kracht, sterke zijde en talenten
 • Vertrouwen op hulp van buitenaf
 • Rotsvast vertrouwen en oer vertrouwen
 • Zich van angsten bevrijden
 • In het moment zijn, meditatie

Helion – Charisma

Hilarion – Je plek vinden

 • Je ruimte vinden en je plaats innemen
 • Je eigen grootte en uniek zijn aanvaarden
 • Verbinding met het Hoger Bewustzijn
 • Inzicht in het Hoger Plan
 • Diepe meditatie

Kamakura – Daadkracht

 • Doelgericht handelen
 • (Uitgestelde-) projecten afmaken
 • Onderscheid maken tussen wat wel en niet belangrijk is
 • Visioenen omzetten
 • Vreugde beleven in het doen (handelen)
 • Vanuit het ‘niet-handelen’ handelen, vanuit een toestand van innerlijke rust

Kuthumi – Werkelijkheidszin

 • Je prettig voelen in je lichaam
 • Realiteitszin
 • Geduld
 • Aarden
 • Helderheid
 • Waarnemen van fijn stoffelijke energieën

Kwan Yin – Overgave en medeleven

 • Loslaten
 • Zich op het leven en veranderingen verlaten
 • Overmatige controle loslaten
 • Ingehouden tranen en gevoelens weer laten stromen
 • Emotionele heling
 • Tolerantie en medeleven
 • De vrouwelijke kant ontwikkelen

Lady Nada – Levensgenot

 • Je geaccepteerd voelen
 • Jezelf accepteren met je lichte- en schaduwzijden
 • Het aanvaarden van je lichaam
 • Ten volle van het leven genieten

Lady Portia – Innerlijke balans

 • In evenwicht zijn
 • Innerlijke rust
 • Tevredenheid
 • Besluiten kunnen nemen
 • Spanningen tussen uitersten verdragen

Lao Tse – Innerlijke rust

 • Kalm blijven
 • Innerlijke rust en vrede vinden
 • ‘Het is zoals het is’
 • Je niet over het gebeurde, verleden, andere mensen opwinden, maar accepteren wat er gebeurd is en herkennen wat men nu wil
 • In het moment zijn, meditatie
 • Oordelen en waarderingen herkennen
 • Vanuit innerlijke rust en helderheid handelen

Maha Chohan – Innerlijke Wijsheid

 • In je eigen centrum blijven
 • Je eigen grenzen stellen
 • Medeleven, zonder je te verliezen in de situatie en de gevoelens van andere mensen
 • Standpunten verlaten en vanuit een hoger perspectief bekijken

Maria – Geborgenheid

 • Koesterende, moederlijke liefde
 • Zich gekoesterd en geliefd voelen
 • Voor zijn behoeften zorgen
 • Nemen en geven
 • Leren “nee” te zeggen
 • Herkennen, dat alles met elkaar verbonden is

Orion – Visioenen

 • Visioenen voor de eigen levensweg
 • Intuïtie
 • Verbinding met het hogere Zelf
 • Duidelijk inzicht

Pallas Athene – Vreugde en volheid

 • Logica en intuïtie verbinden
 • Creatieve uitdrukking van het Zelf
 • Uiten van gevoelens
 • Heling van het innerlijk kind
 • Zich voor de volheid van het leven openen

Saint Germain – Vrijheid

 • Emotionele verstrikkingen herkennen en zich er van bevrijden
 • Gedragspatronen en overtuigingen doorzien
 • Karma opheffen
 • Vrije keus hebben

Sanat Kumara – Uitersten verbinden

 • Graag op aarde leven
 • Je mogelijkheden, je potentieel op aarde verwezenlijken
 • Uitersten verbinden
 • Toegang tot het hoger bewustzijn
 • Zich met de kracht van de aarde verbinden

Seraphis Bey – Levenskracht

 • Levenswil en levenskracht
 • Lichamelijke kracht accepteren
 • Aardse kracht accepteren
 • De dierlijke kant accepteren
 • Reiniging
 • Het bewuste in de materie brengen

Victory – Moed voor de volgende stap

 • Op de drempel van een volgend levenshoofdstuk
 • Ervaringen, inzichten en nieuwe trillingsfrequenties integreren
 • Doorbraak
 • Energiebanen, chakra’s en aura lichaam harmoniseren

Pendelen welke hulp je nu kunt gebruiken

Als je bekend bent met pendelen, kun je pendelen welke Opgestegen Meester je het beste kunt aanroepen. Je kunt het pendelblad via onderstaande link uitprinten.

https://www.spiri-apps.com/wp-content/uploads/2017/02/jpgtopdf.nl-783297-0a593.pdf

Vraag deze Opgestegen Meester dan om hulp in een gewenste situatie. Hierboven in het overzicht kun je zien waarvoor de desbetreffende meester staat. Het is aan jou om te beoordelen welke vraag het beste past. Maar de kans is groot dat het werkterrein van de Opgestegen Meester past bij de situatie waarin je nu zit.

Paul Wezenbeek


Leuke nieuwe gratis app voor spirituele groei en bewustzijnsgroei.

In deze app kun je veel informatie vinden over het aanroepen van hulp uit het universum. Bijvoorbeeld de hulp van engelen of opgestegen meesters aanroepen. Het gebruiken van affirmaties of geleide meditaties. Het interpreteren van boodschappen van dieren. Alles duidelijk uitgelegd en beschreven. Een fijne app als je veranderingen in je leven wilt aanbrengen of wilt groeien in spiritualiteit en bewustzijn. De app staat in de Google Play store en Apple store en is gratis. Zoek in de stores op titel: Spiri-apps of mijn naam: Paul Wezenbeek

Of maak gebruik van deze directe linkjes:

Google: https://tinyurl.com/pwappgoogle
Apple: https://tinyurl.com/pwappapple


Spiritueel groeien in 10 minuten per dag Spiritueel groeien in 10 minuten per dag

Dit is geen roman, maar een aan jezelf werkboek.
Er wordt veel van ons gevraagd tegenwoordig. We moeten zoveel en er blijft jammer genoeg weinig tijd over, om aandacht aan ons zelf te geven. Toch is dit heel belangrijk. Vooral in deze tijd waarin veel mensen ontwaken en de drang voelen om zich spiritueel te ontwikkelen.

We doen een cursus hier, lezen een boek als we tijd hebben, gaan een keer per week naar de yogales. Dit geldt niet voor iedereen, maar vaak is er interesse om spiritueel te groeien. Men doet iets hiermee en laat het dan weer helemaal lopen. We willen wel, maar de maatschappij roept om andere zaken.

Je wilt heel graag meer van jezelf houden, je wilt heel graag bepaalde zaken in je leven loslaten, je wilt beter in je vel zitten. Maar de tijd ontbreekt vaak. Wil je veranderingen in je leven? Aan jezelf werken d.m.v. spirituele groei en bewust worden is dan belangrijk.

Geen tijd en geld voor dure opleidingen en cursussen? Mijn spiritueel boek is dan iets voor jou! Ik neem je 30 dagen aan de hand mee om spirituele groei in je leven te integreren. En dat kost je maar 10 minuten per dag! Wensen, groei, veranderingen, loslaten, bewust worden. Alles zit er in.

Als je bv gitaar wilt leren spelen, zal je elke dag de gitaar moeten pakken en spelen. Anders werkt het niet. Dat is ook de basis van mijn boek. Veranderingen ondergaan is een keuze. Maar je zal wel elke dag er aan moeten werken. Alleen met mijn aanpak is 10 minuten per dag al voldoende om een sterke basis neer te zetten.

Als je op de afbeelding hierboven klikt of de link `Lees meer…`, zie je alle info, de recensies en een proefversie (fragment klikken) van het boek. Zo kun je bekijken hoe ik schrijf en hoe het boek in elkaar steekt en of het wat voor jou is. Lees meer…

Hartelijke groeten,

Paul Wezenbeek


Andere artikelen voor spirituele hulp en groei

Boek voor spirituele groei:

Spiritueel groeien in 10 minuten per dag.

Engelen aanroepen:

Liefde aantrekken

Vreugde ervaren

Artikelen: Spirituele hulp

Wens meditatie. Wens naar de bron brengen.

Engelen en liefde

Aartsengelen. Meditatie en visualisatie met de 7 aartsengelen. Ritueel met uitleg.

Aartsengel Michael en het doorsnijden van karmische banden.

Opgestegen meesters. Wie zijn dat? Wat doen ze?

Aan jezelf werken dmv affirmaties met een hartverbinding

Jeugdtrauma. Samen met je innerlijk kind dit helen.

Zelfhulp. Integreer meer rust en balans in je leven.

Edelstenen reinigen, opladen en programmeren. Laat ze jou helpen.

Negatieve gedachten omzetten in positieve gedachten.

ADHD en ADD. Wel eens gedacht aan hulp van een engel?

Affirmaties zingen. Verander je leven op een vrolijke manier.

Kracht van kleur. Bereken jouw krachtkleur.

Aartsengel Metatron. Chakra`s reinigen met behulp van de kubus van Metatron.

Dankbaarheid. Dankbaar zijn brengt rust, vreugde en voorspoed in je leven.

Aartsengel Michaël en zijn beschermende pilaar van licht. Eenvoudig zelf te doen en beschermt je tegen ongewenste energieën.

Godin Lakshmi en overvloed aantrekken.

Lekker slapen. Positief gaan slapen. Laat je helpen tijdens je slaap. Energetische hulp inroepen om je te begeleiden in je slaap.

Hulp van engelen. Werkloosheid onder engelen en aartsengelen neemt toe. Vraag ze om hulp!

Affirmaties: Negen gouden regels om affirmaties optimaal te benutten.

Artikelen: Spirituele informatie

Krachtdieren en hun boodschappen. Dieren zijn zeer gevoelig voor onze energie.

Rituelen met edelstenen. Leuke en interessante dingen doen met edelstenen.

Stand van de maan. Maak er gebruik van.

Boeddha. Vele mensen hebben een Boeddha beeld. Wanneer en waar leefde hij. Wie was hij?

Het derde oog. Wat is dit. Wat doet het. Waar zit het.

Waarom mediteren?

Aura. Wat is dat en wat kun je zelf hiermee doen?

Reïncarnatie. Waarom zijn we op aarde, wat is het doel? Wat gebeurt er tussen de levens in?

De vijfde Dimensie, wat bedoelen ze daarmee? Wat betekent dat nou eigenlijk….

Ascentie: Hogere energie/trillingen op aarde. Wat merk jij ervan?

Chakra`s wat en waarvoor en waarom chakra healing….

Dimensies. Kenmerken van de eerste negen dimensies.

Artikelen: Persoonlijke groei

Vergeven is loslaten. Waarom vergeven zo belangrijk is.

Vrouwelijke en mannelijke energieën in balans. Yin en Yang.

Jezelf vergeven. Jezelf helen en blokkades weghalen.

Van jezelf houden. Hoe doe je dat?

Artikelen: Bewustwording

Bewustzijnsgroei, wat doet het met jou?

Oude ziel. Rijpe ziel. Wat ben jij?

Ascentie verschijnselen. Lijst van positieve verschijnselen.

Omgaan met emoties. Bewust worden dat ze er zijn, is de eerst stap.

Uit elkaar groeien en bewustwording

Engelen bestaan. Mooi verhaal over de waarneming van astronauten.

Onvoorwaardelijke liefde. De weg die we met zijn allen mogen bewandelen. Onvoorwaardelijk liefde is als de zon.

Groei van bewustzijn. Leer begrijpen dat oordelen geen nut heeft.

Ascensie. Wat betekent dat? Kun jij dat bereiken?

De essentie van het leven.

Spirituele groei en bewust worden is geweldig maar ook moeilijk…

Voor jezelf opkomen als spiritueel mens

Levensdoel ontdekken met hulp van de aartsengelen die bij ons sterrenbeeld horen.

Dankbaarheid, zeg jij weleens dank je wel tegen je fiets?

4 thoughts on “Opgestegen Meesters – Wie zijn dat? – Wat doen ze?”

 1. Hallo Paul,

  Zou jij eens kunnen kijken naar mijn kunst-website? Zonder bijbedoelingen, hoor!
  Maar ik mag kennelijk ‘met hulp van boven’ bijzondere kunst maken en soms weet ik niet eens waarom of wat de achterliggende betekenis ervan is. Bijvoorbeeld, als jij eens zou kunnen kijken naar mijn schilderijen: Opgestegen meesters / Balans in het universum / Kunst in beweging (moet je misschien wel even zoeken…). Misschien mag ik van je horen, wat jij ervaart…?
  Voel me wel heel dankbaar en nederig, bij wat ik soms mag maken en ervaren erbij en ben soms ook erg verrast bij intuïtieve schilderwerken, die vanuit alleen het materiaal (acrylverf) zijn eigen weg te laten gaan met alleen aanraking, beweging en blazen…
  (…mijn gastenboek werkt niet…)

  Misschien hoor ik van je,

  Licht en liefs, Ineke van Geemen

  Kunstwebsite: http://www.ineke.vangeemen.com

  1. Dag Ineke,

   Wat een mooie kunst zeg! De energie is erg hoog als ik er naar kijk. Maar dat geld voor mij en zal natuurlijk bij iedereen verschillen door het verschil van hooggevoeligheid. Ik vind het erg mooi en krachtig in ieder geval! Hartelijke groeten, Paul wezenbeek

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEN