engelen aanroepen

Engelen aanroepen. Werkloosheid onder engelen neemt toe. Vraag ze om hulp! Juist nu! Engelen zijn liefde, laat liefde toe…

engelen aanroepen

Engelen aanroepen

Hulp van engelen en aartsengelen

Liefde is ongrijpbaar, maar voor het engelenrijk het enige wat ze begrijpen. In deze tijd waar veel nieuwetijds energie naar de aarde komt  is het gebruik maken van hulp van engelen krachtiger dan ooit. We ontwaken en de engelen willen ons hier graag bij helpen. Maar wij moeten het vragen want ze mogen niet helpen zonder dat wij het vragen. In de huidige maatschappij hebben we het allemaal druk en hebben nauwelijks tijd voor onszelf. Zonder je bv aan het begin of einde van de dag eens af en vraag hulp aan de engelen. Ze willen ons zo graag helpen en kijken werkeloos op ons neer….ze zijn liefde en laat liefde je hulp zijn!

In alle tijden van onze geschiedenis is er sprake van ontmoetingen met wezens uit andere dimensies. Dit staat los van religies of geografische ligging. Deze wezens hebben vele benamingen. Dit artikel gaat over engelen en aartsengelen. En over engelen aanroepen.

Mystici en mensen met sensitieve gave kunnen deze wezens van licht waarnemen. De meeste mensen kunnen dit niet. Omdat de meeste mensen engelen niet kunnen waarnemen wordt er door het grote publiek weinig aandacht of erkenning aan gegeven. Dit is typerend voor de derde dimensie die bestaat uit dualiteit (ja of nee).

Engelen door de eeuwen heen

Engelen zijn al sinds het begin der tijden aanwezig geweest. Ook in de bijbel worden ze vermeld. Op vele kunstwerken uit het verleden zijn ze afgebeeld. Het woord engel is origineel Grieks en betekent `boodschapper`. Engelen kunnen voorkomen in onze dromen. Dan geven ze raad om problemen het hoofd te bieden.

engelen aanroepen

De mensheid heeft de leiding in het scheppen van haar eigen bestemming. Momenteel is er een spiritueel ontwakingsproces aan de gang. We kunnen en mogen meer en meer gebruik maken van de hulp uit het universum. Engelen spelen hier een belangrijke rol in. We mogen meer engelen aanroepen. Hun licht is liefde, alleen mogen zij niet vanzelf hun hulp aanbieden. Door de `wet van vrije wil` mogen zij alleen helpen als wij er om vragen. Doordat het proces van ontwaken langzaam gaat staan de engelen te popelen om ons te helpen…

Engelen aanroepen. Wees specifiek als je om hulp vraagt. Wees duidelijk bij engelen aanroepen. Soms zitten we in processen waarbij we lessen moeten leren of ervaren. Als je wens of vraag dan hierin tegengesteld is zullen ze zelden helpen. Omdat de lessen en ervaringen die je moet leren je ziel zullen versterken en dit gaat voor… Traditioneel wordt de hulp van engelen in het algemeen aangeroepen. Hier is op zich niets mis mee maar het is nog effectiever als je de engel aanroept die het beste jouw vraag kan behandelen. Elke engel heeft zijn eigen vakgebied zeg maar. De Engel(angel) App die ik ontwikkeld heb helpt je hier mee. Hier zijn 300 situaties beschreven met elk de bijbehorende engel.

Engelen hiërarchie

Er zijn verschillende ordes in de engelen hiërarchie. Engelen en aartsengelen hebben een hoge rang in deze hiërarchie. Zij beschermen mensen en worden als boodschappers gezonden. Soms komen ze om te observeren en kennis te vergaren. Ze kunnen ook een planeet en hun bewoners begeleiden naar verlichting door hun licht beschikbaar te stellen in deze transformatie.

Beschermengel

Aan iedere ziel in het heelal wordt een beschermengel toegewezen. Dit lichtwezen is feitelijk één met het hogere zelf. Onze beschermengel weet wat onze doelen zijn en de engel overziet de levenslessen die onze ziel voor incarnatie uitzocht. Beschermengelen zijn er om ons te beschermen en ons te helpen ons pad te bewandelen. Je mag er op rekenen dat deze engel altijd bij je is. Het is niet gebruikelijk dat je hem ziet of hoort. Als je veel aan meditatie doet kun je proberen contact met hem te maken tijdens een diepe meditatie. Ook kun je proberen om zintuigen beter te openen die contact met engelen mogelijk maken. Bij voorbeeld door affirmaties hiervoor te gebruiken.

De engelen begeleiden ons op ons spirituele pad en onze weg naar de vijfde dimensie (je kunt hierover lezen in het artikel over de vijfde dimensie), als wij hier om vragen.

Signalen dat ze veel bij ons zijn kunnen zijn: Je leven krijgt ineens een nieuwe wending. Je krijgt een drang om te verhuizen, zonder dat je weet waarheen…Je opeens van baan verandert. Je wordt verantwoordelijk over je eigen gevoelens en daden. Je vindt het leven verfrissend en voelt vrede. Je kijkt naar de wereld als door de ogen van een kind.

Tijdens een inwijding rook ik ineens sterk de lucht van een bloem. Ook weer een bewijs van hulp van engelen:

engelen aanroepen

Elke dag engelen aanroepen

Je kunt elke dag hulp van engelen aanroepen en voor elke situatie waarin je hulp nodig hebt. Als je iets wilt bereiken wat echt uit je hart komt zal de hulp groter zijn en sneller bij je arriveren. Als je bv om meer geld vraagt terwijl je het eigenlijk niet nodig hebt zullen ze niet zo snel voor je werken. Het gaat om jouw intentie en liefde. De engelen zijn liefde en zullen hiermee dus beter resoneren. Vraag dus vanuit je hart……

Ter afsluiting volgt een overzicht van de aartsengelen en waarbij zij jou kunnen helpen

Aartsengelen staan hoger in de hiërarchie dan engelen.  Zij worden vaak aangeroepen en hebben de gave om overal gelijk te zijn en te helpen. Ze komen voor in het jodendom, het christendom en de islam.

Aarstengel  Michaël – De machtige beschermer.

Aartsengel Michaël is de beschermer. Hij is de engel die ongewenste energieën kan wegnemen. Hij heeft een zwaard waarmee hij etherische koorden door kan snijden. Bijvoorbeeld verbindingen met mensen uit je verleden. Je kunt hem ook vragen om je moed en kracht te geven om stappen te kunnen zetten waarvan je weet dat het belangrijk is dat je ze zet. Michaël begeleid je als het gaat om je levensdoel .

Aartsengel Raphaël – Engel van de heling.

Rafaëls grootste taak is om heling tot stand te brengen. Voor mensen, dieren en situaties. Raphaël helpt je om weer in je eigen kracht te komen.  Hij begeleid en beschermt je ook als je op reis bent.

Aartsengel Gabriël – Creativiteit en kinderwensen.

Dit is de engel die je bijstaat in het traject van zwangerschap, van conceptie tot aan geboorte. Wanneer je een specifieke kinderwens hebt kun je Gabriël vragen om je verzoek naar God te brengen. Als je zwanger bent kun je Gabriël vragen samen met Rafaël en Michaël over je zwangerschap te waken en er voor te zorgen dat je een gezonde zwangerschap en voorspoedige bevalling hebt. Gabriël helpt ook op het vlak van creativiteit.

Aartsengel Uriël – Goede  ideeën.

Aartsengel Uriël is de engel van de wijsheid en ideeën. Je kunt Uriël vragen als je een oplossing nodig hebt. Bijvoorbeeld als je aan het studeren bent of als je in en zakelijke bijeenkomst zit. Hij helpt je om in contact te komen met je innerlijke wijsheid en verlichting.

Aartsengel Azraël – Engel van troost.

Aartsengel Azraël kan terminale patiënten ondersteunen als het einde nabij is ook begeleid hij overledenen naar het licht. De nabestaanden kan hij troost bieden door het rouwproces te begeleiden. Hij kan ook helpen bij contact met overleden dierbaren.

Aartsengel Chamuël – Engel van de gevonden voorwerpen.

Chamuël kan je helpen bij alles wat je zoekt of kwijtgeraakt bent. Dan kan je autosleutel zijn maar ook je levenspad…. Hij helpt je om van jezelf te leren houden en zelfrespect te ontwikkelen. Ook help hij om relaties te onderhouden.

Aartsengel Ariël – Aarde en milieu, dieren en manifesteren.

Aartsengel Ariël helpt zowel mensen die zich bezig houden met de aarde en het milieu als dieren. Daarnaast kan aartsengel Ariël je helpen en ondersteunen om je wensen en doelen te manifesteren.

Aartsengel Jophiël – Engel van de schoonheid.

Deze aartsengel wordt ook wel de Feng Shui engel genoemd. Hij kan je helpen met bv het opruimen van je huis. Door zaken los te laten (dingen weggooien) maak je ruimte voor nieuwe dingen…Hij kan je ook helpen om nieuwe positieve gedachten te hebben.

Aartsengel Haniël  – Volle maan.

Bij volle maan kun je haar energie benutten en je ermee opladen. Roep haar dan bij je en vraag of ze wilt helpen oude patronen en gewoontes los te laten. Ze helpt ook bij spirituele gevoeligheid en ‘vrouwen problemen’ op fysiek, mentaal en spiritueel niveau.

Als je zo een soort veertje op de grond ziet of rond ziet dwarrelen is de hulp van engelen bij je:

engelen aanroepen

Aartsengel Metatron – Nieuwetijds kinderen.

Metatron is de Aartsengel die de nieuwetijds kinderen begeleidt en steunt. Je kunt hem vragen je te begeleiden bij de opvoeding van kinderen, zeker als het gaat om de hoog gevoelige kinderen. Metatron kan hulp bieden bij kinderen met ADD en ADHD. Ook om je innerlijk kind te voeden kun je bij hem terecht. Ook om prioriteiten te stellen en voor spiritueel inzicht kun je bij hem terecht.

Aartsengel Jeremiël -Engel van emoties en vergeven.

Jeremiël helpt je met het omgaan met en verwerken van (heftige) emoties. Door de situaties en alle betrokkenen te vergeven, inclusief jezelf, kun je zonder ballast weer verder in het hier en nu.

Aarstengel Nathaniël – Passie en Kracht.

Hij kan je helpen om alles wat je niet langer bij je hoort  los te laten. Hij zal je bijstaan en helpen met grote maar ook kleine veranderingen in je leven. Aartsengel Nathaniël wakkert je passies aan en geeft je de kracht om door te gaan levensdoelen te behalen.

Aartsengel Zadkiël – Engel van Orde en rust.

Hij kan je helpen orde te scheppen in chaos. Hij kan je helpen weer helder na te denken en de juiste beslissingen te nemen om orde te scheppen. Hij is er ook voor emotionele heling, bij vergeven en bij mentale problemen.

Aartsengel Sandalphon – Boodschapper van God.

Hij brengt onze gebeden naar God. Sandalphon is ook de engel van de muziek en inspiratie op dit gebied. Hij adviseert om onszelf te helen met positieve muziek.

Aartsengel Raguël – Engel van relaties.

Aartsengel Raguël kan je helpen met helen en harmonie brengen in je relaties. Met jezelf of met andere mensen. Hij kan vrede brengen in relaties. Als er misverstanden zijn in relaties kan hij helpen deze op te lossen.

Aartsengel Raziël  – Engel van vorige levens.

Aartsengel Raziël is de engel die je kan helpen bij het oplossen van angsten die te maken hebben met vorige levens. Raziël kan je helpen om deze levens te herinneren en het karma eventueel op te lossen. Hij kan je ook helpen je dromen en wetten van het universum te begrijpen.

Engelen zijn bovennatuurlijke wezens en soms gebruik ik hij of zij. De engelen zelf leven niet in deze dualiteit….Dus engelen aanroepen zoals jij dat wilt.

Ik wens iedereen veel liefde en licht toe.

 Paul Wezenbeek


Leuke nieuwe gratis app voor spirituele groei en bewustzijnsgroei.

In deze app kun je veel informatie vinden over het aanroepen van hulp uit het universum. Bijvoorbeeld de hulp van engelen of opgestegen meesters aanroepen. Het gebruiken van affirmaties of geleide meditaties. Het interpreteren van boodschappen van dieren. Alles duidelijk uitgelegd en beschreven. Een fijne app als je veranderingen in je leven wilt aanbrengen of wilt groeien in spiritualiteit en bewustzijn. De app staat in de Google Play store en Apple store en is gratis. Zoek in de stores op titel: Spiri-apps of mijn naam: Paul Wezenbeek

Of maak gebruik van deze directe linkjes:

Google: https://tinyurl.com/pwappgoogle
Apple: https://tinyurl.com/pwappapple


Spiritueel groeien in 10 minuten per dag Spiritueel groeien in 10 minuten per dag

Dit is geen roman, maar een aan jezelf werkboek.
Er wordt veel van ons gevraagd tegenwoordig. We moeten zoveel en er blijft jammer genoeg weinig tijd over, om aandacht aan ons zelf te geven. Toch is dit heel belangrijk. Vooral in deze tijd waarin veel mensen ontwaken en de drang voelen om zich spiritueel te ontwikkelen.

We doen een cursus hier, lezen een boek als we tijd hebben, gaan een keer per week naar de yogales. Dit geldt niet voor iedereen, maar vaak is er interesse om spiritueel te groeien. Men doet iets hiermee en laat het dan weer helemaal lopen. We willen wel, maar de maatschappij roept om andere zaken.

Je wilt heel graag meer van jezelf houden, je wilt heel graag bepaalde zaken in je leven loslaten, je wilt beter in je vel zitten. Maar de tijd ontbreekt vaak. Wil je veranderingen in je leven? Aan jezelf werken d.m.v. spirituele groei en bewust worden is dan belangrijk.

Geen tijd en geld voor dure opleidingen en cursussen? Mijn spiritueel boek is dan iets voor jou! Ik neem je 30 dagen aan de hand mee om spirituele groei in je leven te integreren. En dat kost je maar 10 minuten per dag! Wensen, groei, veranderingen, loslaten, bewust worden. Alles zit er in.

Als je bv gitaar wilt leren spelen, zal je elke dag de gitaar moeten pakken en spelen. Anders werkt het niet. Dat is ook de basis van mijn boek. Veranderingen ondergaan is een keuze. Maar je zal wel elke dag er aan moeten werken. Alleen met mijn aanpak is 10 minuten per dag al voldoende om een sterke basis neer te zetten.

Als je op de afbeelding hierboven klikt of de link `Lees meer…`, zie je alle info, de recensies en een proefversie (fragment klikken) van het boek. Zo kun je bekijken hoe ik schrijf en hoe het boek in elkaar steekt en of het wat voor jou is. Lees meer…

Hartelijke groeten,

Paul Wezenbeek


Andere artikelen voor spirituele hulp en groei

Boek voor spirituele groei:

Spiritueel groeien in 10 minuten per dag.

Engelen aanroepen:

Liefde aantrekken

Vreugde ervaren

Artikelen: Spirituele hulp

Wens meditatie. Wens naar de bron brengen.

Engelen en liefde

Aartsengelen. Meditatie en visualisatie met de 7 aartsengelen. Ritueel met uitleg.

Aartsengel Michael en het doorsnijden van karmische banden.

Opgestegen meesters. Wie zijn dat? Wat doen ze?

Aan jezelf werken dmv affirmaties met een hartverbinding

Jeugdtrauma. Samen met je innerlijk kind dit helen.

Zelfhulp. Integreer meer rust en balans in je leven.

Edelstenen reinigen, opladen en programmeren. Laat ze jou helpen.

Negatieve gedachten omzetten in positieve gedachten.

ADHD en ADD. Wel eens gedacht aan hulp van een engel?

Affirmaties zingen. Verander je leven op een vrolijke manier.

Kracht van kleur. Bereken jouw krachtkleur.

Aartsengel Metatron. Chakra`s reinigen met behulp van de kubus van Metatron.

Dankbaarheid. Dankbaar zijn brengt rust, vreugde en voorspoed in je leven.

Aartsengel Michaël en zijn beschermende pilaar van licht. Eenvoudig zelf te doen en beschermt je tegen ongewenste energieën.

Godin Lakshmi en overvloed aantrekken.

Lekker slapen. Positief gaan slapen. Laat je helpen tijdens je slaap. Energetische hulp inroepen om je te begeleiden in je slaap.

Hulp van engelen. Werkloosheid onder engelen en aartsengelen neemt toe. Vraag ze om hulp!

Affirmaties: Negen gouden regels om affirmaties optimaal te benutten.

Artikelen: Spirituele informatie

Krachtdieren en hun boodschappen. Dieren zijn zeer gevoelig voor onze energie.

Rituelen met edelstenen. Leuke en interessante dingen doen met edelstenen.

Stand van de maan. Maak er gebruik van.

Boeddha. Vele mensen hebben een Boeddha beeld. Wanneer en waar leefde hij. Wie was hij?

Het derde oog. Wat is dit. Wat doet het. Waar zit het.

Waarom mediteren?

Aura. Wat is dat en wat kun je zelf hiermee doen?

Reïncarnatie. Waarom zijn we op aarde, wat is het doel? Wat gebeurt er tussen de levens in?

De vijfde Dimensie, wat bedoelen ze daarmee? Wat betekent dat nou eigenlijk….

Ascentie: Hogere energie/trillingen op aarde. Wat merk jij ervan?

Chakra`s wat en waarvoor en waarom chakra healing….

Dimensies. Kenmerken van de eerste negen dimensies.

Artikelen: Persoonlijke groei

Vergeven is loslaten. Waarom vergeven zo belangrijk is.

Vrouwelijke en mannelijke energieën in balans. Yin en Yang.

Jezelf vergeven. Jezelf helen en blokkades weghalen.

Van jezelf houden. Hoe doe je dat?

Artikelen: Bewustwording

Bewustzijnsgroei, wat doet het met jou?

Oude ziel. Rijpe ziel. Wat ben jij?

Ascentie verschijnselen. Lijst van positieve verschijnselen.

Omgaan met emoties. Bewust worden dat ze er zijn, is de eerst stap.

Uit elkaar groeien en bewustwording

Engelen bestaan. Mooi verhaal over de waarneming van astronauten.

Onvoorwaardelijke liefde. De weg die we met zijn allen mogen bewandelen. Onvoorwaardelijk liefde is als de zon.

Groei van bewustzijn. Leer begrijpen dat oordelen geen nut heeft.

Ascensie. Wat betekent dat? Kun jij dat bereiken?

De essentie van het leven.

Spirituele groei en bewust worden is geweldig maar ook moeilijk…

Voor jezelf opkomen als spiritueel mens

Levensdoel ontdekken met hulp van de aartsengelen die bij ons sterrenbeeld horen.

Dankbaarheid, zeg jij weleens dank je wel tegen je fiets?

1 reactie op “Engelen aanroepen – Hulp van engelen – Vraag ze om hulp”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

nl_NLNL_NL