positief slapen

Wat gebeurt er tijdens je slaap? Positief gaan slapen. Laat je helpen tijdens je slaap. Energetische hulp inroepen om je te begeleiden in je slaap.

Wat gebeurt er tijdens je slaap?

Wat gebeurt er tijdens je slaap? Positief gaan slapen.

Wat gebeurt er tijdens je slaap? Tijdens je slaap ben  je drukker dan je zal vermoeden. Onbewust ben je op reis door het universum. Dit gebeurt met wat ze noemen het astrale lichaam. Dit is ons spirituele lichtlichaam wat we niet kunnen zien. Dit lichaam staat tijdens je slaap in contact met je gidsen en begeleiders en met andere leden van je zielengroep. Ook kun je cursussen en therapieën volgen als je dat nodig hebt of graag wilt. Samen met je begeleiders doe je mogelijk therapeutisch werk met anderen (zeker als je ook in je dagelijks leven coach of therapeut bent) of help je zielen overgaan tijdens hun overlijdensproces.

Wat gebeurt er tijdens je slaap? Je werkt ook aan traumatische gebeurtenissen uit dit leven of een vorig bestaan. Vaak zijn die nog niet voldoende verwerkt en houden ze je ontwikkeling tegen. Vooral als je wat verder bent op het spirituele pad heb je hier mee te maken. Ieder zijn of haar proces is anders dus zal jij hier in mindere of meerdere mate mee te maken hebben.

Vaak ga je slapen zonder verder aandacht te geven hoe je de volgende ochtend wakker zal gaan worden. Dat is jammer want je kunt op een simpele manier je slaap en alles wat je doet in je slaap op een positieve manier beïnvloeden.

Lekker slapen en positieve gedachten

De eerste manier is om in gedachte je dag door te nemen. Denk alleen aan het positieve wat je is overkomen. Dit mogen ook kleine dingetjes zijn. Ze zullen er altijd zijn, als is het maar iemand die vriendelijk tegen je deed in de supermarkt. Dus alleen de positieve dingen. Denk daar aan en zeg in jezelf of hardop dank je wel tegen deze situaties. Zo neem je positiviteit en dankbaarheid mee in je slaap en neem je dit mee naar de volgende dag als je weer op staat. Het zal niet meteen je leven veranderen maar toch zal het je leven positief beïnvloeden omdat je positiever in het leven komt te staan. Lekker slapen. Gewoon volhouden!

Vraag je gidsen om hulp

De tweede manier is om je eigen gidsen of beschermengelen te vragen je te begeleiden en te helpen tijdens je slaap. Iedereen heeft een of meerdere eigen gidsen. Je kunt ze over het algemeen niet zien en het is niet gemakkelijk om echt contact met ze te hebben. Om te communiceren met je eigen gidsen zal je een bepaald niveau van helderziendheid/gave/bewustzijnsniveau moeten hebben. Je mag er echter op vertrouwen dat ze er zijn en dat ze je graag willen helpen. Waarom zou je ze dan niet aan het werk zetten als je lekker ligt te slapen…..

Wat gebeurt er tijdens je slaap? Je mag jouw gidsen vragen of ze je willen begeleiden in bepaalde thema`s, levensvragen of blokkades op te heffen. Hulp vragen is belangrijk hierbij, net als bij hulp vragen aan engelen. Deze gidsen of beschermengelen zijn er speciaal voor jou! Ze willen niets liever dan jou helpen en begeleiden. Vele mensen laten deze kansen helaas liggen om dat ze ze zich niet bewust zijn dat ze gidsen bij zich hebben. Hun bewustzijn is hier dan nog niet aan toe en dat is voor hun op dit moment prima. Maar als je er wel in gelooft, maak er dan gebruik van! Vertrouw, vertrouw, vertrouw…..ook al duurt het vaak lang voor je iets merkt. Bepaalde ervaringen of levenslessen die de ziel wil opdoen kunnen heel lang duren. Sommige ervaringen/levenslessen kunnen je hele leven duren of bereik je pas later in een volgend leven…

Vraag de engelen om je te begeleiden tijdens je slaap

De derde manier is om hulp te vragen aan de (Aarts) engelen. Ook zij kunnen je helpen met bepaalde thema`s, blokkades en levensvragen op te lossen. Ze kunnen je astrale lichaam dan naar een bepaalde les of cursus sturen en je hier begeleiden. Ook nu geldt weer, als je het niet vraagt gebeurt het ook niet….Dus vragen maar en je mag er een of diverse raadplegen. Dat maakt niet uit. Elke nacht is ook prima. Ze willen graag helpen! Lekker slapen met hulp! Bijvoorbeeld Aarstengel Nathaniël, hij kan je helpen om alles wat niet langer bij je hoort los te laten. Aarstengel Jeremiël kan je begeleiden als je iemand wilt vergeven. Zo zijn er vele mogelijkheden van hulp. Aan de onderzijde van dit artikel staat een lijst met de Aartsengelen en waarin ze jou kunnen begeleiden en helpen.

Je mag al deze methode`s gebruiken

Wat gebeurt er tijdens je slaap? Je mag al deze methode`s gebruiken. Net zo vaak en zoveel als je wilt. Als je specifieke vragen hebt voor de engelen raad ik je aan een lijstje te maken en deze naast je bed te leggen. Dan hoef je s`avonds alleen het lijstje te raadplegen. Ieder heeft zijn eigen manier van aanroepen en hulp vragen en dat is allemaal prima. Als je hulp vraagt doe het dan vanuit je hart en met respect en liefde. Het kost je 5 of 10 minuten voordat je gaat slapen maar kan je heel veel goeds brengen. Vooral in deze tijden waarin we veel mogen en kunnen opruimen. Dus lekker slapen gaan en gebruik maken van de hulp uit het universum…

Als laatste wil ik nog zeggen dat als er iets daadwerkelijk niet verandert in je leven terwijl je al zo vaak hulp heb gevraagd dat de kans dan groot is dat je ziel deze ervaring of les nog niet als geslaagd erkent. Een engel of gids zal je dan nooit helpen, ervaringen/lessen die de ziel wil leren gaan gewoon altijd voor.

Wat gebeurt er tijdens je slaap?

Ter afsluiting volgt een overzicht van de aartsengelen en waarbij zij jou kunnen helpen

Aartsengelen staan hoger in de hiërarchie dan engelen.  Zij worden vaak aangeroepen en hebben de gave om overal gelijk te zijn en te helpen. Ze komen voor in het jodendom, het christendom en de islam.

Aarstengel  Michaël – De machtige beschermer. Aartsengel Michaël is de beschermer. Hij is de engel die ongewenste energieën kan wegnemen. Hij heeft een zwaard waarmee hij etherische koorden door kan snijden. Bijvoorbeeld verbindingen met mensen uit je verleden. Je kunt hem ook vragen om je moed en kracht te geven om stappen te kunnen zetten waarvan je weet dat het belangrijk is dat je ze zet. Michaël begeleid je als het gaat om je levensdoel .

Aartsengel Raphaël – Engel van de heling. Rafaëls grootste taak is om heling tot stand te brengen. Voor mensen, dieren en situaties. Raphaël helpt je om weer in je eigen kracht te komen.  Hij begeleid en beschermt je ook als je op reis bent.

Aartsengel Gabriël – Creativiteit en kinderwensen. Dit is de engel die je bijstaat in het traject van zwangerschap, van conceptie tot aan geboorte. Wanneer je een specifieke kinderwens hebt kun je Gabriël vragen om je verzoek naar God te brengen. Als je zwanger bent kun je Gabriël vragen samen met Rafaël en Michaël over je zwangerschap te waken en er voor te zorgen dat je een gezonde zwangerschap en voorspoedige bevalling hebt. Gabriël helpt ook op het vlak van creativiteit.

Aartsengel Uriël – Goede  ideeën. Aartsengel Uriël is de engel van de wijsheid en ideeën. Je kunt Uriël vragen als je een oplossing nodig hebt. Bijvoorbeeld als je aan het studeren bent of als je in en zakelijke bijeenkomst zit. Hij helpt je om in contact te komen met je innerlijke wijsheid en verlichting.

Aartsengel Azraël – Engel van troost. Aartsengel Azraël kan terminale patiënten ondersteunen als het einde nabij is ook begeleid hij overledenen naar het licht. De nabestaanden kan hij troost bieden door het rouwproces te begeleiden. Hij kan ook helpen bij contact met overleden dierbaren.

Aartsengel Chamuël – Engel van de gevonden voorwerpen. Aartsengel Chamuël kan je helpen bij alles wat je zoekt of kwijtgeraakt bent. Dan kan je autosleutel zijn maar ook je levenspad…. Hij helpt je om van jezelf te leren houden en zelfrespect te ontwikkelen. Ook help hij om relaties te onderhouden.

Aartsengel Ariël – Aarde en milieu, dieren en manifesteren. Aartsengel Ariël helpt zowel mensen die zich bezig houden met de aarde en het milieu als dieren. Daarnaast kan aartsengel Ariël je helpen en ondersteunen om je wensen en doelen te manifesteren.

Wat gebeurt er tijdens je slaap?

Aartsengel Jophiël – Engel van de schoonheid. Deze aartsengel wordt ook wel de Feng Shui engel genoemd. Hij kan je helpen met bv het opruimen van je huis. Door zaken los te laten (dingen weggooien) maak je ruimte voor nieuwe dingen…Hij kan je ook helpen om nieuwe positieve gedachten te hebben.

Aartsengel Haniël  – Volle maan. Bij volle maan kun je haar energie benutten en je ermee opladen. Roep haar dan bij je en vraag of ze wilt helpen oude patronen en gewoontes los te laten. Ze helpt ook bij spirituele gevoeligheid en ‘vrouwen problemen’ op fysiek, mentaal en spiritueel niveau.

Aartsengel Metatron – Nieuwetijds kinderen. Metatron is de Aartsengel die de nieuwetijds kinderen begeleidt en steunt. Je kunt hem vragen je te begeleiden bij de opvoeding van kinderen, zeker als het gaat om de hoog gevoelige kinderen. Metatron kan hulp bieden bij kinderen met ADD en ADHD. Ook om je innerlijk kind te voeden kun je bij hem terecht. Ook om prioriteiten te stellen en voor spiritueel inzicht kun je bij hem terecht.

Aartsengel Jeremiël -Engel van emoties en vergeven. Jeremiël helpt je met het omgaan met en verwerken van (heftige) emoties. Door de situaties en alle betrokkenen te vergeven, inclusief jezelf, kun je zonder ballast weer verder in het hier en nu.

Aarstengel Nathaniël – Passie en Kracht. Hij kan je helpen om alles wat je niet langer bij je hoort  los te laten. Hij zal je bijstaan en helpen met grote maar ook kleine veranderingen in je leven. Aartsengel Nathaniël wakkert je passies aan en geeft je de kracht om door te gaan levensdoelen te behalen.

Aartsengel Zadkiël – Engel van Orde en rust. Hij kan je helpen orde te scheppen in chaos. Hij kan je helpen weer helder na te denken en de juiste beslissingen te nemen om orde te scheppen. Hij is er ook voor emotionele heling, bij vergeven en bij mentale problemen.

Aartsengel Sandalphon – Boodschapper van God. Hij brengt onze gebeden naar God. Sandalphon is ook de engel van de muziek en inspiratie op dit gebied. Hij adviseert om onszelf te helen met positieve muziek.

Aartsengel Raguël – Engel van relaties. Aartsengel Raguël kan je helpen met helen en harmonie brengen in je relaties. Met jezelf of met andere mensen. Hij kan vrede brengen in relaties. Als er misverstanden zijn in relaties kan hij helpen deze op te lossen.

Aartsengel Raziël  – Engel van vorige levens. Aartsengel Raziël is de engel die je kan helpen bij het oplossen van angsten die te maken hebben met vorige levens. Raziël kan je helpen om deze levens te herinneren en het karma eventueel op te lossen. Hij kan je ook helpen je dromen en wetten van het universum te begrijpen.

Engelen zijn bovennatuurlijke wezens en soms gebruik ik hij of zij. De engelen zelf leven niet in deze dualiteit….

Paul Wezenbeek


Leuke nieuwe gratis app voor spirituele groei en bewustzijnsgroei.

In deze app kun je veel informatie vinden over het aanroepen van hulp uit het universum. Bijvoorbeeld de hulp van engelen of opgestegen meesters aanroepen. Het gebruiken van affirmaties of geleide meditaties. Het interpreteren van boodschappen van dieren. Alles duidelijk uitgelegd en beschreven. Een fijne app als je veranderingen in je leven wilt aanbrengen of wilt groeien in spiritualiteit en bewustzijn. De app staat in de Google Play store en Apple store en is gratis. Zoek in de stores op titel: Spiri-apps of mijn naam: Paul Wezenbeek

Of maak gebruik van deze directe linkjes:

Google: https://tinyurl.com/pwappgoogle
Apple: https://tinyurl.com/pwappapple


Spiritueel groeien in 10 minuten per dag Spiritueel groeien in 10 minuten per dag

Dit is geen roman, maar een aan jezelf werkboek.
Er wordt veel van ons gevraagd tegenwoordig. We moeten zoveel en er blijft jammer genoeg weinig tijd over, om aandacht aan ons zelf te geven. Toch is dit heel belangrijk. Vooral in deze tijd waarin veel mensen ontwaken en de drang voelen om zich spiritueel te ontwikkelen.

We doen een cursus hier, lezen een boek als we tijd hebben, gaan een keer per week naar de yogales. Dit geldt niet voor iedereen, maar vaak is er interesse om spiritueel te groeien. Men doet iets hiermee en laat het dan weer helemaal lopen. We willen wel, maar de maatschappij roept om andere zaken.

Je wilt heel graag meer van jezelf houden, je wilt heel graag bepaalde zaken in je leven loslaten, je wilt beter in je vel zitten. Maar de tijd ontbreekt vaak. Wil je veranderingen in je leven? Aan jezelf werken d.m.v. spirituele groei en bewust worden is dan belangrijk.

Geen tijd en geld voor dure opleidingen en cursussen? Mijn spiritueel boek is dan iets voor jou! Ik neem je 30 dagen aan de hand mee om spirituele groei in je leven te integreren. En dat kost je maar 10 minuten per dag! Wensen, groei, veranderingen, loslaten, bewust worden. Alles zit er in.

Als je bv gitaar wilt leren spelen, zal je elke dag de gitaar moeten pakken en spelen. Anders werkt het niet. Dat is ook de basis van mijn boek. Veranderingen ondergaan is een keuze. Maar je zal wel elke dag er aan moeten werken. Alleen met mijn aanpak is 10 minuten per dag al voldoende om een sterke basis neer te zetten.

Als je op de afbeelding hierboven klikt of de link `Lees meer…`, zie je alle info, de recensies en een proefversie (fragment klikken) van het boek. Zo kun je bekijken hoe ik schrijf en hoe het boek in elkaar steekt en of het wat voor jou is. Lees meer…

Hartelijke groeten,

Paul Wezenbeek


Andere artikelen voor spirituele hulp en groei

Boek voor spirituele groei:

Spiritueel groeien in 10 minuten per dag.

Engelen aanroepen:

Liefde aantrekken

Vreugde ervaren

Artikelen: Spirituele hulp

Wens meditatie. Wens naar de bron brengen.

Engelen en liefde

Aartsengelen. Meditatie en visualisatie met de 7 aartsengelen. Ritueel met uitleg.

Aartsengel Michael en het doorsnijden van karmische banden.

Opgestegen meesters. Wie zijn dat? Wat doen ze?

Aan jezelf werken dmv affirmaties met een hartverbinding

Jeugdtrauma. Samen met je innerlijk kind dit helen.

Zelfhulp. Integreer meer rust en balans in je leven.

Edelstenen reinigen, opladen en programmeren. Laat ze jou helpen.

Negatieve gedachten omzetten in positieve gedachten.

ADHD en ADD. Wel eens gedacht aan hulp van een engel?

Affirmaties zingen. Verander je leven op een vrolijke manier.

Kracht van kleur. Bereken jouw krachtkleur.

Aartsengel Metatron. Chakra`s reinigen met behulp van de kubus van Metatron.

Dankbaarheid. Dankbaar zijn brengt rust, vreugde en voorspoed in je leven.

Aartsengel Michaël en zijn beschermende pilaar van licht. Eenvoudig zelf te doen en beschermt je tegen ongewenste energieën.

Godin Lakshmi en overvloed aantrekken.

Lekker slapen. Positief gaan slapen. Laat je helpen tijdens je slaap. Energetische hulp inroepen om je te begeleiden in je slaap.

Hulp van engelen. Werkloosheid onder engelen en aartsengelen neemt toe. Vraag ze om hulp!

Affirmaties: Negen gouden regels om affirmaties optimaal te benutten.

Artikelen: Spirituele informatie

Krachtdieren en hun boodschappen. Dieren zijn zeer gevoelig voor onze energie.

Rituelen met edelstenen. Leuke en interessante dingen doen met edelstenen.

Stand van de maan. Maak er gebruik van.

Boeddha. Vele mensen hebben een Boeddha beeld. Wanneer en waar leefde hij. Wie was hij?

Het derde oog. Wat is dit. Wat doet het. Waar zit het.

Waarom mediteren?

Aura. Wat is dat en wat kun je zelf hiermee doen?

Reïncarnatie. Waarom zijn we op aarde, wat is het doel? Wat gebeurt er tussen de levens in?

De vijfde Dimensie, wat bedoelen ze daarmee? Wat betekent dat nou eigenlijk….

Ascentie: Hogere energie/trillingen op aarde. Wat merk jij ervan?

Chakra`s wat en waarvoor en waarom chakra healing….

Dimensies. Kenmerken van de eerste negen dimensies.

Artikelen: Persoonlijke groei

Vergeven is loslaten. Waarom vergeven zo belangrijk is.

Vrouwelijke en mannelijke energieën in balans. Yin en Yang.

Jezelf vergeven. Jezelf helen en blokkades weghalen.

Van jezelf houden. Hoe doe je dat?

Artikelen: Bewustwording

Bewustzijnsgroei, wat doet het met jou?

Oude ziel. Rijpe ziel. Wat ben jij?

Ascentie verschijnselen. Lijst van positieve verschijnselen.

Omgaan met emoties. Bewust worden dat ze er zijn, is de eerst stap.

Uit elkaar groeien en bewustwording

Engelen bestaan. Mooi verhaal over de waarneming van astronauten.

Onvoorwaardelijke liefde. De weg die we met zijn allen mogen bewandelen. Onvoorwaardelijk liefde is als de zon.

Groei van bewustzijn. Leer begrijpen dat oordelen geen nut heeft.

Ascensie. Wat betekent dat? Kun jij dat bereiken?

De essentie van het leven.

Spirituele groei en bewust worden is geweldig maar ook moeilijk…

Voor jezelf opkomen als spiritueel mens

Levensdoel ontdekken met hulp van de aartsengelen die bij ons sterrenbeeld horen.

Dankbaarheid, zeg jij weleens dank je wel tegen je fiets?

6 reacties op “Wat gebeurt er tijdens je slaap? – Energetische hulp ervaren tijdens je slaap”

  1. Het was heel mooi over de Engelen ik heb het ook nodig ,help mij alsjeblieft mijn kinderen weer bij mij terug komen verder ben ik erg dankbaar dat ik om hulp kan vragen,want die heb ik erg hard nodig en ik geloof in God en zijn dienaren die mij zullen helpen wanneer het nodig is dank U voor alle goede dingen en laat mij Uw kind blijven Amen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

nl_NLNL_NL