oktober 16, 2017

Dag 11 Etherische banden doorsnijden

Dag 11 – Etherische banden doorsnijden

Hoewel het lichaam vanwege de zee van de ziel,

als een schelp in de wereld leeft,

zit er toch niet in elke schelp een parel.

Kijk met een open oog, binnen in elke schelp.

Ontdek wat er zich in elk van hen bevindt,

want die kostbare parel, wordt zelden aangetroffen.

Rumi.

Ochtend:

– De beschermende pilaar van licht van Aartsengel Michael aanroepen.

– 3 maal open je hart zinnetjes en dan 3 affirmaties met dankbaarheid uitspreken (paar keer herhalen). Probeer te visualiseren en te voelen.

– 3 maal open je hart zinnetjes en dan hartenwens 1 minuut lang denken en visualiseren. Probeer te visualiseren en te voelen.

Welkom bij weer een nieuwe dag.

Als je dit leest heb je waarschijnlijk het ochtend ritueel al gedaan of ga je het zo doen. Dit is de bescherming aanroepen, jouw 3 favoriete affirmaties uitspreken inclusief de `open je hart` zinnetjes en je hartenwens visualiseren, het liefste 1 minuut of langer. Ook ga ik je vragen om door te gaan met de affirmaties als je bijvoorbeeld onderweg bent. Probeer het gewoon. Het hoeft niet altijd maar elk positief zinnetje dat jij opnoemt is helemaal oke. En het gaat erom dat het een gewoonte wordt, een deel van je leven……

Vandaag gaan we een bijzonder ritueel doen. Dit kun je vanavond doen voor je gaat slapen maar ook overdag. We gaan etherische banden, koorden en eden doorsnijden. Dit lijkt heel eng maar is het niet.

Etherische banden, koorden en eden doorsnijden.

In het verleden heb je veel mensen ontmoet. Contact gehad met mensen. Relaties gehad met mensen. Ook in vorige levens heb je deze contacten gehad. Je hebt misschien ooit in een vorig leven een eed afgelegd, die nu nog steeds doorwerkt. Dit kan een eed zijn, dat je geen liefde wou ontvangen of in armoede wou leven.

Ieder zijn proces verloopt anders. Sommige mensen dienen nog steeds vele levens te doorlopen om bepaalde levenslessen te ervaren. Dit is prima. Sommige meer ontwikkelde (oude) zielen willen juist in deze tijd verschoont worden van alle karma. Aartsengel Michael gaat ons helpen met dit ritueel. Aartsengel Michael kan namelijk met zijn zwaard etherische koorden, banden en eden wegsnijden. Hij mag dit alleen doen als jij er om vraagt. Aartsengel Michael is liefde. Het is niet gevaarlijk om te doen. Je mag het net zo vaak herhalen als je wilt.

Aartsengel Michael heeft hier in het verleden informatie over gechanneld. De volgende vier alinea’s zijn gechannelde informatie van Aartsengel Michael over dit onderwerp:

Toch moet je begrijpen hoe jezelf te bevrijden van de wetten van oorzaak en gevolg. Ik kan de banden die je vasthouden niet doorsnijden tenzij je erom vraagt, omdat het jouw vrije wil is om gebonden te willen blijven via deze energetische banden. Deze verbinden je door je gedachten, woorden, handelingen en daden die je verricht hebt vanaf dat je geschapen werd en sinds je op aarde kwam. Deze energetische banden zijn vastgeknoopt in de chakras, en verbinden je op energetisch niveau met andere wezens, wezens die jij terug moet betalen. Zelfs nadat balans hersteld is tussen beide, is er vaak nog geen ontknoping van de banden. Je zou kunnen zeggen dat nu de tijd is om jezelf je fouten en misstappen te vergeven.

Zo, aardse broeders en zusters, het is nu tijd om jezelf je fouten te vergeven. De tijd is nu om je schuld los te laten. Want, wat zijn zonden eigenlijk? Zonden zijn een concept en een gevoel van schuldig zijn. De tijd is aangekomen om alle contracten, alle banden, alle eden van armoede los te laten. Het heeft geen zin om te bevestigen dat je nu klaar bent voor overvloed als je nog steeds een overgebleven eed van armoede hebt. Het heeft geen zin om te bevestigen dat je klaar bent om alles omvattende liefde te ontvangen, als je in het verleden hebt gezworen dat je niet open bent om liefde te ontvangen. Dergelijke eden houden stand totdat ze opgeschort worden. Ze zijn namelijk vastgelegd in de Akasha Kronieken, in je persoonlijke archieven. Begrijp dat je zelf juist deze blokkades hebt gecreëerd.

Laten we het nu even hebben over banden met andere wezens. Wanneer je een ander kwetst, of het lichamelijk, mentaal of emotioneel is, heb je een band met ze gecreëerd. Je moet begrijpen dat vele mensen vergeten zijn dat deze banden duizenden jaren kunnen blijven bestaan vanwege het gebrek aan vergiffenis aan jezelf. Het is ook zo dat vele mensen niet begrijpen dat als je seksuele gemeenschap hebt met een ander, dat je met de ander verbonden bent door je wortel chakra en door je seksuele chakra voor een periode dat van 7 tot 10 jaar. Ik wil aangeven dat deze banden je vast houden en verbinden met de ander. In het beleven van hun proces, en doorwerken van hun emoties, het verloop van hun mentale processen, zullen jullie ook deze energieën ervaren en ondergaan door deze banden……

Begrijp wel dat je niet bang hoeft te zijn voor het doorsnijden van deze banden. Velen denken dat door deze banden door te snijden ze de verbinding zullen verliezen met hun geliefden. Maar dit is niet waar. Het doorsnijden van deze banden in de chakras geeft je de kans van een verse start met je geliefden. Het brengt de karmische energieën tussen jullie in evenwicht waardoor jullie een nieuw begin kunnen maken gebaseerd op onvoorwaardelijk liefde in plaats van afhankelijkheid, angst en beheersing.

Nu volgt het ritueel om alle eden van armoede te vernietigen, om alle eden van geen liefde te ontvangen ongedaan te maken, alle eden van zwijgen te vernietigen en ook alle eden die je gemaakt hebt om je emotionele lichaam te negeren.

Aartsengel Michael en het doorsnijden van karmische banden.

Ritueel:

Zoek een rustige plek waar je niet gestoord wordt. Ga rustig zitten op een stoel of kussen. Het kan ook liggend op bed voor je gaat slapen. Zet eventueel een rustig muziekje op. Probeer je te ontspannen en adem rustig via je buik in en uit. Leg je handen op je schoot of laat je armen langs je lichaam hangen. Neem de tijd om in een rustige staat te komen. Probeer een kobalt blauwe kleur voor je te zien. Dit is de kleur van Aartsengel Michael. Probeer te visualiseren dat deze kleur je lichaam vult en omringt.

Het zwaard waarmee Aartsengel Michael de banden doorsnijd is ook kobalt blauw van kleur.

– Roep nu Aartsengel Michael aan en vraag hem of hij wil helpen met het doorsnijden van alle etherische koorden, banden en eden die niet goed voor jou zijn en tegen jou werken. Doe dit met liefde en respect.

Kruinchakra – Focus nu je aandacht bij je kruinchakra. Laat toe dat de energieën van liefde en van licht het doordringen.

Wanneer je zover bent vraag Aartsengel Michael om alle etherische koorden, banden en eden door te snijden die niet goed voor jou zijn en tegen jou werken. Spreek dit hardop uit:

– Aartsengel Michael, snijdt alstublieft in mijn kruinchakra alle etherische koorden, banden en eden door.

Blijf dan een paar minuten rustig zitten, terwijl je diep in en uitademt. Aartsengel Michael doet al het werk voor je. Als je wilt, kun je proberen te visualiseren dat dit daadwerkelijk gebeurt (is moeilijk en hoeft niet). Misschien voel je (subtiele) lichamelijke sensaties als rillingen of energie, terwijl de koorden gesneden worden. Probeer je kruinchakra als afsluiting in een wit licht te zetten. Dank tenslotte Aartsengel Michael.

Voorhoofdchakra – Focus je nu op je voorhoofdchakra.

Voer hetzelfde ritueel uit. Spreek hardop uit:

– Aartsengel Michael, snijdt alstublieft in mijn voorhoofdchakra alle etherische koorden, banden en eden door.

Blijf dan een paar minuten rustig zitten, terwijl je diep in en uitademt. Aartsengel Michael doet al het werk voor je. Visualiseer op het einde dat je derde oog open gaat, dat ze gebalanceerd is en in harmonie. Dank tenslotte Aartsengel Michael.

Keelchakra – Focus je nu op je keelchakra. Velen hebben blokkades in de keelchakra. We gaan hier overblijfselen van alle eden van armoede en zwijgen verwijderen. Alle banden die je vastgebonden houden aan anderen, door de woorden die je tegen hen hebt gesproken.

Voer hetzelfde ritueel uit. Spreek hardop uit:

– Aartsengel Michael, snijdt alstublieft in mijn keelchakra alle etherische koorden, banden en eden door.

Blijf dan een paar minuten rustig zitten, terwijl je diep in en uitademt. Aartsengel Michael doet al het werk voor je. Voel daarna de vrijheid in dit chakra: Van nu af aan spreek ik mijn waarheid, en geef ik de kennis door aan allen die erom vragen en erin geïnteresseerd zijn. Dank tenslotte Aartsengel Michael.

Hartchakra – Focus je nu op je hartchakra.

Voer hetzelfde ritueel uit. Spreek hardop uit:

– Aartsengel Michael, snijdt alstublieft in mijn hartchakra alle etherische koorden, banden en eden door.

Blijf dan een paar minuten rustig zitten, terwijl je diep in en uitademt. Aartsengel Michael doet al het werk voor je. Voel daarna je hart open gaan… Probeer te voelen hoe liefde door je heen stroomt, ook door je hartchakra. Voel je hart openen, voel hoe de liefde door je heen stroomt. Wees de liefde! Dank tenslotte Aartsengel Michael.

Zonnevlechtchakra – Focus je nu op je zonevlechtchakra. Dit is waar je de emotionele dingen vasthoudt. Alle herinneringen aan gekwetst worden, onmachtig gemaakt zijn, woede die op je gericht is en woede die je richt op anderen.

Voer hetzelfde ritueel uit. Spreek hardop uit:

– Aartsengel Michael, snijdt alstublieft in mijn zonnevlechtchakra alle etherische koorden, banden en eden door.

Blijf dan een paar minuten rustig zitten, terwijl je diep in en uitademt. Aartsengel Michael doet al het werk voor je. Waarschijnlijk voel je een vorm van opluchting daarna. Voel dat het oke is… Dank tenslotte Aartsengel Michael.

Geslachtschakra – Focus je nu op je geslachtschakra. En bevestig dat je er klaar voor bent dat alle psychische krachten verbroken worden, en dat alle overblijfselen van misbruiken en misbruikt worden verwijderd worden (dit kan ook in vorige levens gebeurd zijn!). Zodat je vrij bent om lief te hebben, en vrij bent om te genieten van je eigen menselijk lichaam.

Voer hetzelfde ritueel uit. Spreek hardop uit:

– Aartsengel Michael, snijdt alstublieft in mijn geslachtschakra alle etherische koorden, banden en eden door.

Blijf dan een paar minuten rustig zitten, terwijl je diep in en uitademt. Aartsengel Michael doet al het werk voor je. Voel dat het oke is… Dank tenslotte Aartsengel Michael.

Wortelchakra – Focus je nu op je wortelchakra. De wortelchakra is een opslag plaats voor angst en woede. Maar ook de plaats waar de kundalini energie huist. Velen hebben blokkades in hun kundalini energie (levens energie) en kunnen het niet omhoog laten bewegen, vanwege de hoeveelheid angst.

Voer hetzelfde ritueel uit. Spreek hardop uit:

– Aartsengel Michael, snijdt alstublieft in mijn wortelchakra alle etherische koorden, banden en eden door.

Blijf dan een paar minuten rustig zitten, terwijl je diep in en uitademt. Aartsengel Michael doet al het werk voor je. Voel dat het oke is… Dank tenslotte Aartsengel Michael.

Herhalen van het ritueel.

Je mag dit ritueel natuurlijk herhalen zo vaak je wilt en goed voelt. Ik doe het zelf een keer per week ongeveer. Het zal heus niet in 1 keer allemaal gebeuren. Ook als je niets voelt of ziet, denk dan niet dat het niet zou werken. Dat heeft alles te maken, met jouw mate van meer of minder van hooggevoeligheid. Vertrouw erop dat het gebeurt! Aarstengel Michael heeft het beste met jou voor! Het klinkt gewoon een beetje eng om te doen, maar het is totaal niet gevaarlijk en is gewoon erg nuttig. Je haalt blokkades weg, die anders maar blijven en blijven voorkomen in je leven…

Houd er ook rekening mee, dat er emoties omhoog kunnen komen na dit ritueel. Dat is heel normaal en juist helemaal oke! Niet alle banden met andere mensen waren even plezierig. En dat moet even een plekje krijgen. Als je niets voelt is het ook helemaal oke. Misschien heb jij het niet nodig dat bepaalde zaken een plekje moeten krijgen. Misschien heb jij veel zaken al via een andere weg verwerkt. Iedereen is anders en ieder zijn proces is anders. Iedereen reageert en voelt dus andere dingen bij dit soort rituelen.

Dit was voor vandaag wel even voldoende. Voor al deze rituelen geldt, hoe vaker je het doet hoe gemakkelijker het gaat.

Ik wens je een hele fijne dag toe. En succes met het uitvoeren van het avond ritueel.

Ochtend:

– De beschermende pilaar van licht van Aartsengel Michael aanroepen.

– 3 maal open je hart zinnetjes en dan 3 affirmaties met dankbaarheid uitspreken (paar keer herhalen).

– 3 maal open je hart zinnetjes en dan hartenwens 1 minuut lang denken en visualiseren.

Avond, liefst voor het slapen gaan:

– 3 maal open je hart zinnetjes en dan de 3 affirmaties uitspreken (paar keer herhalen).

– 3 maal open je hart zinnetjes en dan hartenwens 1 minuut lang denken en visualiseren.

Extra rituelen die je kunt doen:

– Loslaten ritueel met innerlijk kind.

– 3 vragen aan de engelen stellen.

– Affirmaties en visualiseren tijdens onderweg momenten.

– Vergeven met hulp van een opgestegen meester.

– Etherische koorden doorsnijden.

Als je nou vanavond geen tijd of zin hebt om dit ritueel te doen, dan doe je het gewoon een andere keer. Maak er geen moeten van. Wees flexibel in wanneer je bepaalde rituelen doet. Dit boek bezit je voor de rest van je leven. Je hebt dus (ook na de 30 dagen) alle tijd van de wereld, om aan jezelf te werken, wanneer jij dat wilt. Alleen vraag ik je nu wel, om het ochtend – en avond ritueel trouw te doen. Dit is de basis. En we gaan wennen om deze 10 minuten te integreren in ons leven. Alle andere rituelen zijn extra. Die mag je doen wanneer jij wilt. Ook dit is een keuze!

Spiritueel groeien is rustig aan alles laten bezinken. Lees morgen dus pas Dag 12.

Denk je er nog wel aan, om de tussendoor momenten te benutten? Succes!

Je hebt je ego ook nodig, zeker weten. Het is alleen niet goed, als je ego de baas is over jou. Het draait allemaal weer om balans.