Opgestegen Meesters – Wie zijn dat? – Wat doen ze?

Opgestegen Meesters. Wie zijn dat? Wat doen ze?

opgestegen meesters

Opgestegen meesters

Opgestegen Meesters, ook wel Geascendeerde Meesters of Lichtmeesters genoemd, zijn helpers voor de Aarde en haar bewoners. Zij hebben ooit als mens geleefd en kennen onze noden als geen ander. De Opgestegen Meesters zijn ons als het ware voorgegaan en helpen ons vanuit de hogere dimensies.

Zij werken nauw samen met de Aartsengelen, Engelen, Gidsen en Natuurwezens. Deze prachtige wezens zijn er voor ons, maar kunnen ons alleen werkelijk behulpzaam zijn als wij bereid zijn hen toe te laten.

Wat zijn Opgestegen Meesters?

Opgestegen Meesters zijn grote spirituele leraren en gidsen die ons vanuit de hogere dimensies bijstaan en helpen. Ooit hebben deze Meesters als mens op Aarde geleefd, net als wij. Door bepaalde spirituele groeiprocessen hebben zij de Ascentie bereikt en zijn ze daardoor het reïncarnatiecyclus ontstegen. Ze hebben zich ten dienste gesteld om de mensen en de planeet te helpen bij hun groeiproces, transformatie en Ascentie.

Waarbij kan een opgestegen meester helpen?

De opgestegen meesters kunnen nu juist helpen bij de mensen die aan het ontwaken zijn. Bij hun groeiprocessen en levenslessen. Juist nu er bij zoveel mensen het bewustzijn groeit en het trillingsniveau van de aarde alsmaar hoger wordt. Bij dit groeiproces kunnen opgestegen meesters prima helpen.

opgestegen meesters

Maatschappelijke problemen

Men de Opgestegen Meesters ook om hulp vragen voor maatschappelijke kwesties, voor rampen in de wereld en voor het welzijn van onze planeet. Je zou bijvoorbeeld hun hulp kunnen inroepen tijdens het kijken van het Nieuws.

In plaats van boos te worden op mensen van de overheid of andere verantwoordelijken, kun je de Opgestegen Meesters vragen of zij zich met het onrecht willen bemoeien en harmonie willen brengen in de situatie. Of als er rampen en ongelukken zijn gebeurt, kun je een schietgebedje naar de Engelen sturen en vragen of zij in het rampgebied willen helpen. Deze Hemelse hulptroepen willen niets liever dan helpen.

Toestemming is nodig

De Meesters alsook de Engelen mogen nooit zomaar ingrijpen. Ze hebben onze toestemming of hulpvraag nodig om in actie te komen. Veel mensen die channelen, hebben contact met de Opgestegen Meesters. Ook veel lichtwerkers en healers werken nauw samen met de Opgestegen Meesters en Engelen; het verrijkt hun werk enorm.

Mijn nieuwe ebook is net uit: Spirituele groei in 10 minuten per dag. Ook heb ik apps ontwikkeld die je zelf kunt gebruiken om veranderingen in je leven te maken. Bijvoorbeeld de hulp van engelen gebruiken, de hulp van opgestegen meesters gebruiken. Of het gebruiken van affirmaties. Er is nu ook een app met geleide meditaties in combinatie met visualiseren en voelen.Kijk eens op de spirituele apps pagina of er iets bij zit wat je aanspreekt…

opgestegen meesters

Hieronder volgt een overzicht van de 21 opgestegen meesters en waar zij voor staan

Er zijn verschillende overzichten met verschillende Meesters. Dit overzicht voelt voor mij het beste maar kijk gerust op internet voor andere overzichten en Meesters.

Aeolus

Scheppingskracht

 • De schepper in jezelf (her)kennen
 • Samenhang tussen het innerlijke zijn en de buitenwereld
 • Inzicht in jezelf
 • Volkomen bewustzijn

Angelica 

Transformatie

 • Wonden uit het verleden helen
 • Ervaringen uit het verleden gebruiken
 • Transformatie
 • Leren

Christus 

Oprechtheid

 • De eigen waarheid (h)erkennen en leven
 • Onvoorwaardelijk liefhebben
 • Zelfbewustwording
 • Eigen autoriteit ontwikkelen
 • Leiderschap ontwikkelen en voor het welzijn van een ieder inzetten
 • Vader-thema’s helen

Djwal Khul

Zelfbewustzijn

 • Zelfvertrouwen
 • Rustig, zelfbewust optreden
 • Herkennen dat men zijn leven zelf in de hand heeft
 • Doorzettingsvermogen
 • Vertrouwen / optimisme
 • Eigenwaarde
 • Macht in liefde leven
 • Versterkt de aura

El Morya

Vertrouwen

 • Vertrouwen in jezelf, op je eigen kracht, sterke zijde en talenten
 • Vertrouwen op hulp van buitenaf
 • Rotsvast vertrouwen en oer vertrouwen
 • Zich van angsten bevrijden
 • In het moment zijn, meditatie

Helion

Charisma

Hilarion

Je plek vinden

 • Je ruimte vinden en je plaats innemen
 • Je eigen grootte en uniek zijn aanvaarden
 • Verbinding met het Hoger Bewustzijn
 • Inzicht in het Hoger Plan
 • Diepe meditatie

Kamakura

Daadkracht

 • Doelgericht handelen
 • (Uitgestelde-) projecten afmaken
 • Onderscheid maken tussen wat wel en niet belangrijk is
 • Visioenen omzetten
 • Vreugde beleven in het doen (handelen)
 • Vanuit het ‘niet-handelen’ handelen, vanuit een toestand van innerlijke rust

Kuthumi 

Werkelijkheidszin

 • Je prettig voelen in je lichaam
 • Realiteitszin
 • Geduld
 • Aarden
 • Helderheid
 • Waarnemen van fijn stoffelijke energieën

Kwan Yin

Overgave en medeleven

 • Loslaten
 • Zich op het leven en veranderingen verlaten
 • Overmatige controle loslaten
 • Ingehouden tranen en gevoelens weer laten stromen
 • Emotionele heling
 • Tolerantie en medeleven
 • De vrouwelijke kant ontwikkelen

Lady Nada 

Levensgenot

 • Je geaccepteerd voelen
 • Jezelf accepteren met je lichte- en schaduwzijden
 • Het aanvaarden van je lichaam
 • Ten volle van het leven genieten

Lady Portia

Innerlijke balans

 • In evenwicht zijn
 • Innerlijke rust
 • Tevredenheid
 • Besluiten kunnen nemen
 • Spanningen tussen uitersten verdragen

Lao Tse

Innerlijke rust

 • Kalm blijven
 • Innerlijke rust en vrede vinden
 • ‘Het is zoals het is’
 • Je niet over het gebeurde, verleden, andere mensen opwinden, maar accepteren wat er gebeurd is en herkennen wat men nu wil
 • In het moment zijn, meditatie
 • Oordelen en waarderingen herkennen
 • Vanuit innerlijke rust en helderheid handelen

Maha Chohan

Innerlijke Wijsheid

 • In je eigen centrum blijven
 • Je eigen grenzen stellen
 • Medeleven, zonder je te verliezen in de situatie en de gevoelens van andere mensen
 • Standpunten verlaten en vanuit een hoger perspectief bekijken

Maria

Geborgenheid

 • Koesterende, moederlijke liefde
 • Zich gekoesterd en geliefd voelen
 • Voor zijn behoeften zorgen
 • Nemen en geven
 • Leren “nee” te zeggen
 • Herkennen, dat alles met elkaar verbonden is

Orion

Visioenen

 • Visioenen voor de eigen levensweg
 • Intuïtie
 • Verbinding met het hogere Zelf
 • Duidelijk inzicht

Pallas Athene

Vreugde en volheid

 • Logica en intuïtie verbinden
 • Creatieve uitdrukking van het Zelf
 • Uiten van gevoelens
 • Heling van het innerlijk kind
 • Zich voor de volheid van het leven openen

Saint Germain

Vrijheid

 • Emotionele verstrikkingen herkennen en zich er van bevrijden
 • Gedragspatronen en overtuigingen doorzien
 • Karma opheffen
 • Vrije keus hebben

Sanat Kumara

Uitersten verbinden

 • Graag op aarde leven
 • Je mogelijkheden, je potentieel op aarde verwezenlijken
 • Uitersten verbinden
 • Toegang tot het hoger bewustzijn
 • Zich met de kracht van de aarde verbinden

Seraphis Bey

Levenskracht

 • Levenswil en levenskracht
 • Lichamelijke kracht accepteren
 • Aardse kracht accepteren
 • De dierlijke kant accepteren
 • Reiniging
 • Het bewuste in de materie brengen

Victory 

Moed voor de volgende stap

 • Op de drempel van een volgend levenshoofdstuk
 • Ervaringen, inzichten en nieuwe trillingsfrequenties integreren
 • Doorbraak
 • Energiebanen, chakra’s en aura lichaam harmoniseren

Pendelen welke hulp je nu kunt gebruiken

Als je bekend bent met pendelen, kun je pendelen welke Opgestegen Meester je het beste kunt aanroepen. Je kunt het pendelblad via onderstaande link uitprinten.

https://www.spiri-apps.com/wp-content/uploads/2017/02/jpgtopdf.nl-783297-0a593.pdf

Vraag deze Opgestegen Meester dan om hulp in een gewenste situatie. Hierboven in het overzicht kun je zien waarvoor de desbetreffende meester staat. Het is aan jou om te beoordelen welke vraag het beste past. Maar de kans is groot dat het werkterrein van de Opgestegen Meester past bij de situatie waarin je nu zit.

Als je het fijn vindt om met Opgestegen Meesters te werken raad ik je aan om de app over Opgestegen Meesters te downloaden. Deze beschrijft uitgebreider de Meesters zelf en geeft een ruime keuze in situaties waarbij je deze hulp kunt aanroepen. Aangevuld met affirmaties.

Paul Wezenbeek

Andere artikelen voor spirituele hulp en groei

Ebook voor spirituele groei:

Spiritueel groeien in 10 minuten per dag.

De zelfhulp apps voor spirituele groei:

Geleide meditatie en visualisatie app – Guided Meditation and Visualization App

Engel App – Angel App

Boodschappen van Dieren App – Animal Messages App

Opgestegen Meesters App – Ascended Masters App

Positieve Affirmaties App – Positive Affirmations App

Artikelen: Spirituele hulp

Aartsengel Michael en het doorsnijden van karmische banden.

Jeugdtrauma. Samen met je innerlijk kind dit helen.

Zelfhulp. Integreer meer rust en balans in je leven.

Edelstenen reinigen, opladen en programmeren. Laat ze jou helpen.

Negatieve gedachten omzetten in positieve gedachten.

Kracht van kleur. Bereken jouw krachtkleur.

Aartsengel Metatron. Chakra`s reinigen met behulp van de kubus van Metatron.

Dankbaarheid. Dankbaar zijn brengt rust, vreugde en voorspoed in je leven.

Aartsengel Michaël en zijn beschermende pilaar van licht. Eenvoudig zelf te doen en beschermt je tegen ongewenste energieën.

Godin Lakshmi en overvloed aantrekken.

Lekker slapen. Positief gaan slapen. Laat je helpen tijdens je slaap. Energetische hulp inroepen om je te begeleiden in je slaap.

Hulp van engelen. Werkloosheid onder engelen en aartsengelen neemt toe. Vraag ze om hulp!

Affirmaties: Negen gouden regels om affirmaties optimaal te benutten.

Artikelen: Spirituele informatie

Krachtdieren en hun boodschappen. Dieren zijn zeer gevoelig voor onze energie.

Rituelen met edelstenen. Leuke en interessante dingen doen met edelstenen.

Boeddha. Vele mensen hebben een Boeddha beeld. Wanneer en waar leefde hij. Wie was hij?

Het derde oog. Wat is dit. Wat doet het. Waar zit het.

Waarom mediteren?

Reïncarnatie. Waarom zijn we op aarde, wat is het doel? Wat gebeurt er tussen de levens in?

De vijfde Dimensie, wat bedoelen ze daarmee? Wat betekent dat nou eigenlijk….

Ascentie: Hogere energie/trillingen op aarde. Wat merk jij ervan?

Chakra`s wat en waarvoor en waarom chakra healing….

Dimensies. Kenmerken van de eerste negen dimensies.

Artikelen: Persoonlijke groei

Vergeven is loslaten. Waarom vergeven zo belangrijk is.

Artikelen: Bewustwording

Engelen bestaan. Mooi verhaal over de waarneming van astronauten.

Onvoorwaardelijke liefde. De weg die we met zijn allen mogen bewandelen. Onvoorwaardelijk liefde is als de zon.

Ascensie. Wat betekent dat? Kun jij dat bereiken?

De essentie van het leven.

 

 

2 gedachten over “Opgestegen Meesters – Wie zijn dat? – Wat doen ze?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *